W.G.  van  de  Hulst  Festival

13/12/2019


Mamble is een geregistreerd handelsmerk van EbuSoft BV & Z-RTV.
 

DISCLAIMER

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.


PRIVACY POLICY

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.wgvdhulstfestival.nl bezoekt.


Beheer
1a. De website www.wgvdhulstfestival.nl staat onder beheer van Mamble. De contactgegevens zijn te vinden op www.mamble.nl.
1b. De URL www.wgvdhulstfestival.nl is eigendom van Stichting Cuturele Activiteiten Bibliotheek (SCAB) gevestigd in Hasselt en geregistreerd bij de KvK onder nummer 41024719
 

Gegevens van bezoekers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.wgvdhulstfestival.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b. Mamble / WG Van de Hulst Festival zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c. Het sturen van één of meerdere e-mails zoals, maar niet beperkt tot, een e-mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
 

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Mamble. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
 

Disclaimer

Mamble is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.