W.G.  van  de  Hulst  Festival

13/12/2019

Hasselts Mannenkoor met Vaderlandse Liederen

Op 30 december 2016 treedt het Hasselt's Mannenkoor drie keer op met een halfuur-inloopconcert van de Vaderlandsliederen van Adriaen Valerius.
17.00 - 17.30 / 19.00 - 19.30 / 20.30 - 21.00 uur.


Deze liederen zijn gemaakt in de Tachtigjarige Oorlog (eind 1500, begin 1600), een bevrijdingsoorlog van Nederlanders (geuzen) onder leiding van Willem van Oranje tegen de Spaanse bezetting.


Het zijn geuzenliederen of strijdliederen. De bekendste zijn: Wilhelmus, Merk toch hoe sterk, Gelukkig is het land en Wilt heden nu treden.


Het Hasselt's Mannenkoor maakt dit concert speciaal voor het W.G. v.d. Hulstfestival. W.G. v.d. Hulst Sr. was ook schrijver van geschiedenisboeken over de Tachtigjarige Oorlog en schrijver van historische jeugdromans over die tijd, zoals Willem Wycherts, Er op of er onder en In Alkmaar begint de victorie.


Het Hasselt's Mannenkoor is opgericht 27 oktober 1969. In het jaar 2014 heeft het koor haar 45-jarig jubileum gevierd met een groots jubileumconcert in de Ontmoetingskerk in Hasselt.


Er wordt a-capella gezongen, dat wil zeggen zonder instrumentale begeleiding. Dit onder de artistieke en inspirerende leiding van de dirigent mevr. Svetla Kleijn-Anastasova. Svetla is geboren in Bulgarije en is op jonge leeftijd al begonnen met muziek. Met dit koor heeft zij al een aantal buitenlandse optredens gedaan o.a. in Letland, Bulgarije en Polen.


De optredens van Hasselts Mannenkoor zijn op 30 december in de Grote Kerk in Hasselt. De entree is gratis.